نویسنده = حسین مجتبی زاده
تعداد مقالات: 5
1. تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 357-376

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فر


2. نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی


3. تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 223-248

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد


4. تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

دوره 6، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 99-108

حسین مجتبی زاده؛ علی رحمتی ملایی؛ معصومه رحمتی ملایی؛ سونا شاهی پور