نویسنده = محمدرضا رضایی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 375-390

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور