نویسنده = حسن خسروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 189-199

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حمید غلامی