نویسنده = شهره تاج
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی پایدار روستا در شهرستان نکاء

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 117-128

محمود مهدوی؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج