نویسنده = تیمور آمار
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تأثیرپذیری شاخص معنی کیفیت محیطی از تحولات مسکن( مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی بخش سنگر شهرستان رشت)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 303-326

حمید زیران؛ محمد باسط قرشی مینا آباد؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان