نویسنده = احمد خادم الحسینی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند

دوره 11، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 41-56

هما طاهری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی


3. ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایذه-بخش دهدز)

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 297-311

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی


4. تحلیل تأثیر عوامل محدود‌کننده و تسهیل‌کننده بر حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: شهر جدید فولادشهر)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 269-281

ایرج خسروی حاجی وند؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


5. راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 49-59

حجت مهکویی؛ مهدی محمودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری