نویسنده = احمد خادم الحسینی
واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

حسین صالحی؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


پایش تاب‌آوری شهری به منظور کاهش اثرات حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله  (مطالعه موردی اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

فرزاد رنجبر؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


سنجش تاثیر مولفه های بازآفرینی فرهنگ مبنا بر توسعه پایدار گردشگری در بافت فرسوده تاریخی شهر اصفهان

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 419-433

10.22034/jgeoq.2022.301964.3269

فریبا بهرامی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 41-56

هما طاهری؛ امیر گندمکار؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی


ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایذه-بخش دهدز)

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 297-311

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی


تحلیل تأثیر عوامل محدود‌کننده و تسهیل‌کننده بر حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: شهر جدید فولادشهر)

دوره 10، 2-1، خرداد 1399، صفحه 269-281

ایرج خسروی حاجی وند؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی


راهبردهای آمایش مناطق مرزی ایران با بکارگیری مدل SWOT و تحلیل شبکه‌ای ANP (مطالعه موردی : خراسان جنوبی)

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 49-59

حجت مهکویی؛ مهدی محمودی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری