نویسنده = ابراهیم کوروشی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت شرایط زندگی شهروندان مطالعه موردی شهر رَ بَط سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

ابراهیم کوروشی؛ حسن هوشیار؛ شیلر محمود زاده