نویسنده = مجید کریم زاده
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 555-568

مجید کریم زاده؛ بهزاد کریم زاده