نویسنده = علی آذره
تعداد مقالات: 2
1. پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 293-306

علی شهدادی؛ یوسف قنبری؛ الهام سلمانی زاده؛ علی آذره


2. بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 25-40

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی