نویسنده = اختر شیری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 283-303

صمد محمدی‏ زاده سماکوش؛ اختر شیری


2. اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 195-209

اختر شیری؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری