نویسنده = بهروز افخمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 261-273

پرویز پورکریمی؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی