نویسنده = علیرضا استعلاجی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

جواد عسگری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. تبیین نقش گردشگری در توسعه روستاهای مناطق کویری شهرستان گرمسار

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 313-333

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی