نویسنده = مینا فردین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش های پیشگیری اجتماعی؛ مطالعه موردی جرایم وآلودگی های زیست محیطی

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 719-732

مینا فردین؛ علیرضا میلانی؛ مسعود بیرانوند؛ مجید متین راسخ