نویسنده = سید مصطفی مختاباد امرئی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابیِ شاخص‌های زمینه‌گرایی در فرایند طراحی معماری

دوره 11، شماره 2، بهار 1400، صفحه 115-123

کوروش حاجی زاده علمداری؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


2. تحلیل شاخص‌های زمینه‌گرایی در آثار معماریِ سنتی ایران (نمونه مطالعاتی: خانه صادقی اردبیل)

دوره 10، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 235-251

کوروش حاجی زاده علمداری؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی