کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری
1. طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-124

حجت اله پاشاپور؛ محمد علیزاده؛ مژده پاسیار؛ سونیا ازهری