کلیدواژه‌ها = ترامپ
بررسی سیاست منطقه ای ترامپ در جهانی شدن اقتصاد از منظر اقتصاد بین‌الملل

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 323-334

10.22034/jgeoq.2022.320116.3471

حمید رضا کیاست؛ بهرام یوسفی؛ حامد عامری؛ حامد محقق نیا


کارنامه اقتصادی ترامپ در سیاست منطقه ‌ای از منظر واقع‌گرایی

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 536-554

10.22034/jgeoq.2022.310225.3359

حمید رضا کیاست؛ بهرام یوسفی؛ حامد عامری گلستان؛ حامد محقق