کلیدواژه‌ها = شهر رشت
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی پدیدۀ خزش شهری با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل اثرات متقابل (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 253-264

نیما حاجتی ضیابری؛ رسول صمدزاده؛ حسین نظم فر


2. ارزیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت‌های قدیمی حریم رودخانه ها

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 979-1000

حسین موسی زاده؛ مریم کیایی؛ عبدالرحمن احسان؛ محمد علی جعفری


3. ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 10، 1-1، زمستان 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی


4. ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 237-246

طیبه قائمی راد؛ حسین کلانتری خلیل آباد


5. تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد


6. تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت)

دوره 5، شماره 2، بهار 1394، صفحه 109-122

امید مبارکی؛ امید زینالپور؛ مهدی عبداله زاده