کلیدواژه‌ها = راهبرد
تعداد مقالات: 5
2. نقش راهبردی رسانه ها در تبیین نقش متغیرهای جغرافیای طبیعی - انسانی در مدیریت پسماند شهر تهران

دوره 10، 3-2، تابستان 1399، صفحه 1025-1041

نقی قلی زاده؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


3. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 353-374

حمیدرضا رخشانی نسب؛ محمد خیری


4. جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 167-192

کورش رضایی‌مقدم؛ غلامحسین کرمی؛ نوذر منفرد


5. تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، بهار 1394، صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی