کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 111-122

10.22034/jgeoq.2021.141772

مهدی جعفری؛ کوروش افضلی؛ مصطفی ظهیری نیا


2. تحلیل فضایی - مکانی میزان مشارکت اجتماعی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 251-270

آرش علیزاده بیرجندی؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری