کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
بررسی سیاست منطقه ای ترامپ در جهانی شدن اقتصاد از منظر اقتصاد بین‌الملل

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 323-334

10.22034/jgeoq.2022.320116.3471

حمید رضا کیاست؛ بهرام یوسفی؛ حامد عامری؛ حامد محقق نیا


نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم‌انداز 1404

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 313-329

10.22034/jgeoq.2022.287979.3100

عباس ایمانی؛ علی بیژنی؛ رضا تاجفر


کارنامه اقتصادی ترامپ در سیاست منطقه ‌ای از منظر واقع‌گرایی

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 536-554

10.22034/jgeoq.2022.310225.3359

حمید رضا کیاست؛ بهرام یوسفی؛ حامد عامری گلستان؛ حامد محقق


تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، 2-2، خرداد 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی