کلیدواژه‌ها = معماری
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر سبک‌ها، پارادایم‌های حاکم بر جامعه بر شکل گیری فرم درمعماری (دوره معاصر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

احسان رسولی؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین


2. بررسی میزان انطباق جهت معماری ساختمان های قدیم و جدید شهر سقز از منظر اقلیمی

دوره 11، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 183-209

سارا کریم زاده؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی وقانون کسینوس در میانه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 233-245

انوشیروان راوند؛ شهریار خالدی؛ داوود حسن آبادی


4. اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 425-441

فرشته گل زاده؛ زهرا حمیدی؛ محمد حسین فتحی


5. بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک‌های هنری _معماری قرن 21

دوره 10، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 153-163

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد


6. مطالعه تطبیقی تأثیر معماری بیوفلیک در طراحی خانه‌های سنتی و مدرن (مطالعه موردی: شهر ‏گرگان)‏

دوره 10، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 535-555

محمد رضا قربانی پارام؛ سیروس باور؛ هادی محمودی نژاد


7. ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 65-81

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطائی؛ حمید صابری