کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری

دوره 12، شماره 4، مهر 1401، صفحه 278-306

10.22034/jgeoq.2022.151569

حسین صالحی؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت شهری (موردی : شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 555-573

10.22034/jgeoq.2022.315686.3417

قاسم نجاری؛ محمد علی خسروی؛ جهانبخش ایزدی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی


تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 122-111

10.22034/jgeoq.2021.141772

مهدی جعفری؛ کوروش افضلی؛ مصطفی ظهیری نیا


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان