کلیدواژه‌ها = امینیت پایدار
امنیت سازی پایدار درخلیج فارس

دوره 8، شماره 4، آذر 1397، صفحه 41-59

حجت الله حیدری صوفیانی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت الله عزتی؛ عمران علیزاده