کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع آب کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قوچان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 7-15

حسین کریمی طرقبه؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی