کلیدواژه‌ها = قشم
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 65-81

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطائی؛ حمید صابری


4. ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی