کلیدواژه‌ها = اختلالات پرواز
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی رابطه فراسنج‌های آب و هوایی بر ترابری هوایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 759-772

عباس قاسمی قاسمؤند؛ فریده عظیمی؛ منیژه ظهؤریان پردل