کلیدواژه‌ها = مطلوبیت شهر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 237-246

طیبه قائمی راد؛ حسین کلانتری خلیل آباد