کلیدواژه‌ها = نشانه فرهنگی- اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. از نشانه های شهری تا نشانه های فرهنگی- اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 353-370

زهرا ترکمن؛ مجتبی انصاری؛ مصطفی کیانی