کلیدواژه‌ها = ناحیه محوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 497-513

آرش قربانی کوتنائی؛ علی نوری کرمانی