کلیدواژه‌ها = فضا
اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 425-441

فرشته گل زاده؛ زهرا حمیدی؛ محمد حسین فتحی


تبیین مؤلفه های سرزندگی و دلبستگی در طراحی فضاهای مسکونی سنتی (بافت سنتی تبریز)

دوره 10، 2-1، خرداد 1399، صفحه 407-420

مریم ستارپور؛ محمدرضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی


ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 747-770

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده


تعامل مفهوم هویّت با مفاهیم فضایی

دوره 9، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 29-41

محمد زهدی گهر پور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین کوب؛ بهادر زارعی زارعی