کلیدواژه‌ها = سبک و جنبش های هنری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک‌های هنری _معماری قرن 21

دوره 10، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 153-163

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد