کلیدواژه‌ها = تکنیک های سیستم پشتیبان تصمیم گیری MCDSS
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی ارزیابی تاب‌آوری در مدیریت جامع کلانشهر تاب آور

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 1029-1055

وحید نوروزی؛ مجید عباسپور؛ آیدا احمدی