کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی دشت سگزی

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 329-342

مرجان طالبی نیا؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


3. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 189-199

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حمید غلامی