کلیدواژه‌ها = جزیره قشم
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 97-111

حکمت اله دسترنج؛ مهدی کاظمی؛ باقر کرد؛ امین کمالیان؛ سیدعلیقلی روشن


3. برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 369-393

زین العابدین کرمی؛ حیدر لطفی؛ علی ناصری منش


4. نقش و جایگاه اقتصادی تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: تعاونی‌های صیادی جزیره قشم)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 17-31

سید مهدی جبارزاده شیاده؛ محمد محبی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفایی