کلیدواژه‌ها = مصاحبه اکتشافی
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 2، بهار 1400، صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد