کلیدواژه‌ها = سکونت گاه های مهاجران عرب
پراکندگی جغرافیایی سکونت گاه های مهاجران عرب در ایران قرن نخست هجری

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 191-207

حسین فرهودی جوراب؛ مهرناز بهروزی؛ لیلا خان احمدی