کلیدواژه‌ها = شهر
تعداد مقالات: 5
1. نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان


2. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 375-390

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور


3. بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 139-155

مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد


4. تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 289-310

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر