کلیدواژه‌ها = شیراز
بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری با رویکرد سرمایه اجتماعی و سهم مشارکت زنان در توسعه گردشگری(مورد مطالعه کلانشهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

لیلا دودمان؛ ناصر حجازی؛ محمدعلی چیت‌ساز


تحلیلی بر رویکرد شهر سالم و شاخص های آن، مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 10، 2-1، خرداد 1399، صفحه 455-469

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری