کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
تعداد مقالات: 6
3. رویکرد آینده پژوهانه به بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 201-217

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


5. رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 135-145

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر دستنایی؛ محسن کوشکی


6. به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 665-683

علی توبچی ثانی؛ محمود محمدی؛ سعید خزایی