کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
2. ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 273-293

صمد محمدی‏ زاده سماکوش؛ اختر شیری