کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی استراتژیک
تعداد مقالات: 2
1. تدوین برنامه استراتژیک مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی، مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

معصومه مهدیی؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ زهرا احمدی پور