کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
تعداد مقالات: 2
2. سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 405-420

فاضل حاجی زاده؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب