کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 9
1. بررسی چالش های پیشگیری اجتماعی؛ مطالعه موردی جرایم وآلودگی های زیست محیطی

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 719-732

مینا فردین؛ علیرضا میلانی؛ مسعود بیرانوند؛ مجید متین راسخ


2. مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


3. عوامل و پیامدهای خزش شهری در نواحی پیراشهری مورد: شاهد شهر شهریار

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 635-654

علی یوسفی؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


4. راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 195-214

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان توران پشتی


8. ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 267-279

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت