کلیدواژه‌ها = محیط زیست
4. ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 267-279

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت