کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 4
3. طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی


4. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 83-97

مرضیه الفته؛ مهدی سوادی