1. فهرست

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-1


3. ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کندال

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-18

رضا برنا؛ الناز حسن زاده شاه رضایی


5. روند تغییرات دما در چابهار

دوره 21، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


6. مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان


7. مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس

دوره 19، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 7-18

محمد صادق یحیی پور؛ مصطفی رشیدی


9. تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-20

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حجت رضایی


10. تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی


12. شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-29

سید محمد باقر جعفری؛ محمد غفاری؛ احمد عباسی


13. تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی


14. حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قوچان

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 7-15

حسین کریمی طرقبه؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی


15. ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1398

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


16. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


17. تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار)

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 393-408

میرنجف موسوی؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه سادات کهکی؛ عظیمه مفاخری


22. ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش


23. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب

دوره 28، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 19-32

علی مجنونی توتاخانه؛ مجتبی مفرح بناب؛ شیما حامدوران


25. اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

دوره 22، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-31

فرهاد حمزه؛ مجید کریم پور؛ سعید رحیم بصیری