فهرست

دوره 6، شماره 4، آذر 1395، صفحه 1-1


نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت)

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 1-15

سیده کهربا سیدبرنجی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


واکاوی سیاست‌ ها و برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مابین ایران و چین

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-17

مریم آبیلی؛ ناصر خانی؛ امیر گندمکار؛ مژگان بهرامی


بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله ‏ای در شهر تهران

دوره 11، شماره 4، مهر 1400، صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2021.136645

صمد محمدی زاده سماکوش؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهناز رونقی نوتاش


ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرود برای توسعه گردشگری

دوره 12، شماره 3، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jgeoq.2022.208684.2196

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-14

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری(مورد مطالعه: عجب شیر)

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 1-19

10.22034/jgeoq.2023.130529.1410

جواد حاجی علیزاده؛ محسن عابدینی؛ حسن عبدالملکی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری


روند تغییرات دما در چابهار

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 5، شماره 4، آذر 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان


تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis

دوره 8، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 7-20

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حجت رضایی


تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی


شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)

دوره 8، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 7-29

سید محمد باقر جعفری؛ محمد غفاری؛ احمد عباسی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی