دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


2. واکاوی مولفه‌های کیفیِ میان‌افزایی در بافت تاریخی تبریز (نمونه‌های موردی: مجموعه‌ی تجاری مشروطه و صاحب‌الامر در بازار تاریخی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

مینو قره بگلو؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ ایلقار اردبیلچی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

3. تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

سید مرتضی موسوی دارانی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


4. ارزیابی موانع و چالش های شکل گیری شاخص های شهر سبز در نواحی منطقه 13 کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

ابوالفضل نوری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

5. تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه یافتگی در نواحی روستایی بخش تیکمه‌داش با استفاده از مدل موریس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

کیومرث خداپناه


6. تبیین الگوی تاب آوری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی با تاکیدبر کیفیت زندگی نمونه موردی محله خط4 حصارکرج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

محسن رحیمی؛ بهمن کارگر


7. روش تحلیل لایه ای علّی (CLA) و کاربرد آن در واکاوی عمیق مسائل در سیستم های آشوبناک شهری و منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

علی توبچی ثانی؛ محمود محمدی؛ سعید خزایی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

8. بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

جواد عسگری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

9. بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

10. زمانبندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر جغرافیایی- منطقه ای پایدار احتمالی با استفاده از مدل ریاضی الگوریتم تلفیقی فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

بیژن شجاعی برجوئی؛ سید احمد شایان نیا؛ محمدرضا لطفی؛ جواد رضائیان زیدی


11. تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه :جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

مسعود جلالیان؛ محمد شریف ملک زاده؛ وحید رضا میرابی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

12. تبیین و تحلیل شاخص ها و اصول مادی و معنوی آرمان شهر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

احمد عرب عامری؛ هاشم امیری؛ زهرا سرجوانی شیراز؛ حسین محمدی


13. هم‌جواری مکانی_جغرافیایی: مزیتی در خدمت تدوین الگوی بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای نوپای نوآور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

اسماعیل حسن پور


14. سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی وقانون کسینوس در میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

انوشیروان راوند؛ شهریار خالدی؛ داوود حسن آبادی


15. مکانیابی محل دفن پسماند با استفاده تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)- مطالعه موردی شهر سیریک هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

فرشاد جوادی زاده؛ محسن دهقانی قناتغستانی


16. ارزیابی و تحلیل تغییرات رشد فیزیکی شهر یزد و پیش بینی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی طی دوره 2016-1973

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ محمد علی سلمانی ندوشن؛ حجت رضایی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

17. طراحی و تبیین مدل حُکمرانی خوب برای ادارات کل کتابخانه‌های عمومی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

محمد سعید باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ تورج مجیبی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی مهدیزاده اشرفی


18. طراحی مدل توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

محمدرضا قلی پور؛ محمودرضا چراغعلی؛ هادی ثنائی پور


19. تبیین تاثیر حکمروایی مطلوب شهری بر توانمندسازی شهروندان: یک الگوی سیاست شهری دارایی مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

محمد علی جاوید؛ عیسی پیری؛ محسن کلانتری


20. ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری و نقش آن در کاهش وقوع جرایم شهری (مورد شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

مجید ریاحی پور؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری


21. چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

عبدالرحیم قادری؛ مجتبی مقصودی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ صادق زیباکلام


22. واکاوی نقش شهروندان در تحقق برند شهری از منظر مداخلات طرح های توسعه شهری با روش پژوهش ترکیبی (نمونه موردی: شهر بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

حمید فخیم زاده؛ هادی سروری؛ محمدهادی مهدی نیا؛ مهدی محمودزاده واشان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

23. اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

فرشته گل زاده؛ زهرا حمیدی؛ محمد حسین فتحی


24. تاثیر شکل شهر بر فرهنگ: رویکردی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

مریم خستو


25. تعامل طراحی شهری و تغییر اقلیم مبتنی بر نظریه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

علیرضا حسنی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


26. مکان یابی فضای سبز درون شهری منطقه 6 کلان شهر اهواز با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

آنا مرحمتی؛ سولماز دشتی؛ جعفر مرشدی