دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

1. تبیین سرفصل‌ها و معیارهای محیطی جهت ارزیابیِ پایداریِ ساختمان‌های مسکونی جدید الاحداث در راستای طرح‌های شهری و آمایش شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

ناجیه ابویسانی جغتائی؛ امیر فرج الهی راد؛ منصور یگانه


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

2. ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

امیرحسین حلبیان؛ محمدمهدی تقی زاده؛ ساناز شفیعی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

3. تأثیر سبک‌ها، پارادایم‌های حاکم بر جامعه بر شکل گیری فرم درمعماری (دوره معاصر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

احسان رسولی؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

4. برنامه ریزی راهبردی شهر، بر مبنای تاثیر اماکن مقدس بر معیشت مردم بومی با استفاده از، SWOT و QSPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

زهرا عباسی


5. بررسی ناهنجاری همدید در بروز گرمای زودهنگام (مطالعه موردی :ایستگاه همدید اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

محمد خزایی؛ جبرائیل قربانیان؛ فریده عظیمی؛ زهرا خزائی


6. راهبردهای مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی با تأکید بر زنجیره تأمین ناب در جغرافیای صنعت شیلات و آبزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

منصور شاه ولی؛ غلامحسین کرمی


7. مکان‌یابی عرصه های مناسب مهار سیلاب با استفاده از فرآیندتحلیل سلسله مراتبی(AHP) مطالعه موردی(حوضه آبخیز سه هزار تنکابن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

علی محمدپورزیدی؛ کیا بزرگمهر؛ بهجت محرابی


8. اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری درتوسعه پایدار گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

محمدعلی الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ الهام واحدی اشرفی


9. بررسی مولفه های تاثیر گذار بر تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری با استفاده از تکنیک متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

رویا هنرخواه؛ کوروش افضلی؛ عبدالکریم قائدی


10. تحلیلی بر وضعیت رضایتمندی روستائیان استان کرمان از الگوهای رفتار بومی در خانه های نوساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

بتول شمس‌الدین؛ آزاده شاهچراغی؛ حمید ماجدی


11. تحلیل فضایی روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

رضا برنا؛ ماندانا امانی؛ منیژه ظهوریان


12. بررسی عملکرد مدیریت شهری بر پایداری و سرزندگی در مناطق شهری: (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

رضا داداش پور؛ حسن احمدزاده؛ رضا ولی زاده


13. سنجش سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان بر اساس مدل پرامیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مصطفی هرائینی؛ حسین حاتمی نژآد؛ سینا شهسواری


14. شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده (محدوده مورد مطالعه: بافت فرسوده منطقه 1 شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مصطفی احمدی فولادی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ سارا غلامی


15. شناسایی ویژگی های شخصیتی استان گیلان به عنوان یک مقصد گردشگری با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ سید محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی


16. تاثیر گردشگری شهری در تحقق توسعه پایدار زیست محیطی شهرستان فیروزکوه با استفاده از روش الکتره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

سمانه زارع استحریجی؛ محیا رضایی


17. تدوین برنامه استراتژیک مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی، مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

معصومه مهدیی؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ زهرا احمدی پور


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

18. بررسی آسیب پذیری مناطق شهری بر اساس الگوی مکانی و زمانی جرائم شهری (مطالعه موردی شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

محمد حسن رحمانی؛ حسین مجتبی زاده؛ علی نوری کرمانی


19. تحلیل توزیع فضایی زمانی زیر‌ساخت های خدمات گردشگری به منظور مدیریت بهینه ‌‌افزایش بهره وری صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهرستان ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

هانیه سادات شجاعی امرئی؛ داود حسن آبادی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

20. سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: دهستان حومه جنوبی ، شهرستان اسلام آبادغرب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

مصطفی شاهینی فر؛ علیرضا استعلاجی؛ شهرام داروگری؛ مظفر فرجی؛ منصور پروین


21. مناسب سازی محیط های شهری برای گروه‌های آسیب پذیر (مطالعۀ موردی: معلولین و جانبازان شهر روانسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

مصطفی شاهینی فر؛ اقبال پاهکیده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

22. بررسی اثرات گردشگری تجاری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها (نمونه موردی: منطقة آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

قربانعلی کارگر اصل زنوزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولی زاده


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

23. مقایسه تطبیقی کالبد خانه ها معاصر تبریز با رویکرد فرهنگگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

حمیدرضا صارمی؛ شفیقه علی اصل ممقانی؛ محمدرضا بمانیان


24. ارزیابی تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت شرایط زندگی شهروندان مطالعه موردی شهر رَ بَط سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

ابراهیم کوروشی؛ حسن هوشیار؛ شیلر محمود زاده


25. تدوین چارچوب نظری بازآفرینی پایدار در کیفیت بخشی فضاهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سلدا نظری؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبدالله زاده طرف


26. تحلیل شعارهای تبلیغاتی گردشگری در مقصدهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

حسین حاتمی نژاد؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی


27. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کششی موثر بر گردشگری جنگل (مورد مطالعه: گردشگران پارک ملی گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

مصطفی محمّدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


28. سنجش میزان رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط مسکونی نمونه موردی : مجتمع مسکونی آسمان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

سویل فرج پور باصر؛ میرسعید موسوی؛ شبنم اکبری نامدار


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

29. ارائه مدل مفهومی از مولفه های فضای زیست پذیر با نگاه بیوفیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محسن وفامهر؛ علی یوسف زاده؛ محمدهادی مهدی نیا


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

30. تحلیل پراکنش کاربری اراضی با تاکید بر عدالت اجتماعی در مناطق 1 و 4 شهر رشت با مدل AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

فاطمه عاشوری؛ مجید شمس


31. مقایسه تطبیقی شهرهای شهرستان فلاورجان بر مبنای رویکرد شهر خلاق به منظور جذب گردشگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

همایون نورائی؛ سحر سراییان


32. تحلیل عوامل موثر بر افزایش انسجام کالبدی و راهبردهای غالب آن (مطالعه موردی: منطقه یک کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

مصطفی خدابین؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا پورجعفر؛ سیدمحمدرضا خطیبی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

33. تحلیلی بر بازآفرینی بافت های تاریخی, با تاکید بر احیا ورونق بخشی فضاهای عمومی منطقه 12 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

اشرف تشکری؛ حمیدرضا آدابی؛ پروانه زیویار


34. رابطه ابعاد بازاریابی تجربی با ارزش عاطفی ادراک ‌شده گردشگران در مجموعه‌های ورزشی تفریحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد


35. مدیریت پارک های علم و فناوری مبتنی بر رویکرد نوآوری باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

پری بیات؛ مهری دارایی؛ امین رحیمی کیا


36. توسعه جغرافیای جهانی حقوق بشر در پرتو جغرافیای تقنینی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

غلامحسین دغاغله؛ مریم مرادی؛ سید باقر میر عباسی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

37. شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

سید محمد باقر جعفری؛ محمد غفاری؛ احمد عباسی


38. رزیابی فضای شهری بر اساس معیارهای مکان سازی با تاکید بر کیفیت اجتماع پذیری؛ مورد پژوهی: میدان امام علی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

محمود قلعه نویی؛ پریسا مهوری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

39. رابطه جغرافیای حقوقی ملی و بین المللی در برپایی صلح بین المللی و اعمال مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

علیرضا محمدرضائی؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

40. مقایسه تطبیقی بافت بومی ومعاصر ازمنظرریخت شناسی شهرایرانی-اسلامی بارویکردهویت گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

وحیده مجاهد؛ وحید قبادیان؛ سعید تیزقلم زنوزی


41. تحلیل تناسب زمین برای تخصیص کاربری‌های شهری با استفاده‌ از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


42. نگرش به برند شهر در رویدادهای گردشگری: تبیین مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

وحید مکی زاده؛ فاطمه شراعی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

43. مطالعه عوامل موثر در تغییر خط مشی پذیرش دانشجو با رویکرد یادگیری به منظور توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سیستم آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

مرضیه آسترکی؛ مهربان هادی پیکانی؛ اکبر اعتباریان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

44. تبیین مولفه ها و معیارهای هویت شهر در تصویر ذهنی گردشگران با بهره گیری از روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

صدیقه ال رضا امیری؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


45. تحلیل راهبردی بازآفرینی بافت‌های تاریخی شهری (مطالعه موردی: بافت تاریخی شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

منوچهر طبیبیان؛ الهام امان زادگان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

46. پیامدهای اقتصادی توسعه صنایع دستی و نقش آن در رونق گردشگری استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

شیوا سیف الدینی خالقی؛ اسماعیل جهانبخش؛ رضا اسماعیلی


47. آثار متقارن و نامتقارن تکانه‌های درآمد نفتی و آلودگی محیط‌زیست بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

اعظم حاجی آقاجانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ علی امامی میبدی؛ کامبیز پیکارجو


48. امکان سنجی و ارائه الگوی مناسب استفاده از فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده در مقابله با تحریم‌های مالی جمهوری اسلامی ایران و نقش متغیرها و توانمندی‌های جغرافیایی در توسعه اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

علی رحمانی خلیلی؛ میرفیض فلاح؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیرنیا


49. بررسی تطبیقی موج چهارم و پنجم تروریسم در خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد؛ ایرج رنجبر؛ حسین افشین


50. جایگاه مدیریت شهری در بازآفرینی فضاهای سبز شهری با رویکرد ایرانی اسلامی)مطالعه موردی منطقه 7)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

جواد نامجومنش؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


51. تبیین راهکارهای ارتقای تجربه و ادراک پدیدارشناسی محیط در فراگیری دانشجویان معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

هومن خواجه‌ پور؛ شهاب کریمی‌نیا؛ محمودرضا ثقفی؛ مرضیه پیراوی ونک


52. سیاست و عملکرد دولت‌های ج ا ا در رابطه با اقوام استان خوزستان دوره چهار ساله ریاست جمهوری دکتر روحانی و اثر آن بر توسعه اقتصادی و جغرافیایی استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

علی عیدی شیخ رباط؛ عبدالرحمن حسنی فر؛ محمدسالار کسرایی؛ علی اکبر امینی


53. پژوهشی درباره پایداری نظام قضایی ایران (مطالعه موردی: دیدگاه سفرنامه نویسان اروپایی در عصر قاجاریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

سعیده فروغ مند؛ داریوش رحمانیان


54. بررسی نقش تاخیر و معطلی در بارگیری کشتی‌ها در اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی: مطالعه مقایسه‌ای جغرافیای تقنینی ایران و کنوانسیونهای بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

بهاره شفیعی؛ سعید منصوری؛ احمد شمس


55. بررسی سیاستگذاری پولی در ساختار مدیریت حقوق ایران و رابطه آن با توسعه اقتصادی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

فرهاد صولتی فر؛ عبدالرضا برزگر؛ محسن عظیمی دخت


56. ارائه مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر بهبود نقش مناطق گردشگری ‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

زهرا محمودی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا نوبخت رمضانی


57. ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهره‌وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

آهو فامیل بختیاری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


58. الگوی ارزیابی زمینه سازهای اجرای خط‌مشی چابکی در دهکده‌های لجستیک استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

مهدی ذوقی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علیرضا امیر کبیری


59. عوامل موثر بر طراحی فضا و جغرافیای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

سمیه کاظمی؛ پریسا ایران نژاد؛ زهرا لبادی


60. ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

احسان یزدانی؛ سید محمود هاشمی؛ عبدالله نعامی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

61. تعیین شماره منحنی و برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


62. تحلیل کارآمدی شاخص سرانه خدمات عمومی شهری در انگاره عدالت فضایی محلات شهری (مطالعه موردی محلات شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

فریبا norouzi؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو


63. واکاوی تاثیر ویژگی های الگوی قطعات تفکیکی اراضی بر فرم شهر مطالعه موردی : شهر خمام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

64. واکاوی موانع تاریخی توسعه دریامحورِ کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس و دریای مکران: با تاکید بر موقعیت ژئواستراتژیک این دو پهنه آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

حمیدرضا اکبرپور؛ احسان کامرانی؛ مجید اکبرپور


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

65. ارزیابی نقش مدیریت مبتنی بر جامعه محلی در توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان حومه- شهرستان خدابنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

جمشید عینالی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی؛ معصومه محمدلو؛ محمد تقی بوئینی


66. امکان‌سنجی تحقق‌ شهر هوشمند در شهر اردبیل با تکیه بر شاخص‌های رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

نسرین مصدق


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

67. نقش عوامل جغرافیایی- محیطی در شکل‌گیری رفتار انسان: مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

امیر بختیاری؛ عبدالرضا ادهمی؛ مجید کفاشی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

68. تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصراله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ بهمن رمضانی گورابی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

69. حفاظت از محیط زیست در نظام سیاست گذاری ملی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

جمال بیگی؛ محمدرضا نوجوان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

70. امکان سنجی و تحلیل تناسب اراضی چند معیاری جهات توسعه فیزیکی ‏شهرکرمانشاه برپایه معیارهای ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل‌های منطق ‏فازی و فرایند ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

نادر شوهانی؛ سمیه زنگنه؛ مصطفی شاهینی فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

71. مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار بافت‌های شهری؛ مطالعه موردی شهر خرم دره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

علی سهندی؛ مجید شمس؛ علیرضا سلیمانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

72. علل اختلاف داعش با جبهه النصره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

شهرزاد باطبی؛ انوش جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

73. تاثیر جهان بینی اسلامی در جایگاه مسجد به عنوان فضای شهری و نقش مسجد به عنوان یک رکن اساسی در شهر اسلامی در اقتصاد، فرهنگ و امنیت (نمونه موردی :شهر دزفول )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

مهران علی الحسابی؛ رضا خیر الدین؛ وحید سرافراز


74. تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری و ارائه مدل در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

روناک اکبری؛ علی زارعی؛ فرشاد تجاری؛ زینت نیک آئین


75. ارائه الگوی بهینه‌ی حمل و نقل شهری تهران با تاکید بر انرژهای پاک بومی سازی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

غلامحسین عزیزیان؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی


76. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال/گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

جواد همتی لوحه سرا؛ حجت‌اله رشید کلویر؛ نصراله مولائی هشجین؛ حسن اکبری


77. مدل توانمندسازی زنان در توسعه محلات شهری (مطالعه موردی: محله طرشت کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

پریسا بیکی؛ آزیتا رجبی؛ ژیلا سجادی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

78. تحلیل آسیب پذیری اجتماعی بافتهای فرسوده شهری کلانشهر کرج در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی کرج کهن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

اسماعیل نصیری هنده خاله


79. شناسایی ابعاد جغرافیایی الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

جواد صوفی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی؛ روح الله سمیعی


80. ارائه الگوی توانمندسازی شهرداری های کوچک مقیاس با تاکید برایجاد درآمد پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

قاسم نجف پور؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ آزاده اربابی سبزواری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

81. آسیب‌شناسی اجتماعی مجتمع‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد بر اساس شاخص‌های کالبدی معماری(نمونه موردی: شهرجدید صدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

نیلوفر لک؛ باقر کریمی؛ خسرو موحد