دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. مکان‌یابی عرصه های مناسب مهار سیلاب با استفاده از فرآیندتحلیل سلسله مراتبی(AHP) مطالعه موردی(حوضه آبخیز سه هزار تنکابن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

علی محمدپورزیدی؛ کیا بزرگمهر؛ بهجت محرابی


2. بررسی مولفه های تاثیر گذار بر تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری با استفاده از تکنیک متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

رویا هنرخواه؛ کوروش افضلی؛ عبدالکریم قائدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

3. نقش و جایگاه دیوان کیفری بین المللی در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

روژان ایران پور؛ فرشید جعفری پابندی؛ پیمان بلوری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

4. سنجش سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان بر اساس مدل پرامیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مصطفی هرائینی؛ حسین حاتمی نژآد؛ سینا شهسواری


5. شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده (محدوده مورد مطالعه: بافت فرسوده منطقه 1 شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مصطفی احمدی فولادی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ سارا غلامی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

6. ارایه الگودر زمینه برنامه ریزی عوامل موثردر حوزه تدوین استراتژی‌های اثربخش انتقال فناوری در شرکت‌های کسب و کاری کوچک و متوسط و اثرات ژئوپلیتیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

مجید کریمی گوغری؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی


7. تحلیل توزیع فضایی زمانی زیر‌ساخت های خدمات گردشگری به منظور مدیریت بهینه ‌‌افزایش بهره وری صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهرستان ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

هانیه سادات شجاعی امرئی؛ داود حسن آبادی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

8. سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: دهستان حومه جنوبی ، شهرستان اسلام آبادغرب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

مصطفی شاهینی فر؛ علیرضا استعلاجی؛ شهرام داروگری؛ مظفر فرجی؛ منصور پروین


9. مناسب سازی محیط های شهری برای گروه‌های آسیب پذیر (مطالعۀ موردی: معلولین و جانبازان شهر روانسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

مصطفی شاهینی فر؛ اقبال پاهکیده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

10. بررسی اثرات گردشگری تجاری بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها (نمونه موردی: منطقة آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

قربانعلی کارگر اصل زنوزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولی زاده


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

11. مقایسه تطبیقی کالبد خانه ها معاصر تبریز با رویکرد فرهنگگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

حمیدرضا صارمی؛ شفیقه علی اصل ممقانی؛ محمدرضا بمانیان


12. ارزیابی تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت شرایط زندگی شهروندان مطالعه موردی شهر رَ بَط سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

ابراهیم کوروشی؛ حسن هوشیار؛ شیلر محمود زاده


13. تدوین چارچوب نظری بازآفرینی پایدار در کیفیت بخشی فضاهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سلدا نظری؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبدالله زاده طرف


14. تحلیل شعارهای تبلیغاتی گردشگری در مقصدهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

حسین حاتمی نژاد؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی


15. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کششی موثر بر گردشگری جنگل (مورد مطالعه: گردشگران پارک ملی گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

مصطفی محمّدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری


16. سنجش میزان رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط مسکونی نمونه موردی : مجتمع مسکونی آسمان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

سویل فرج پور باصر؛ میرسعید موسوی؛ شبنم اکبری نامدار


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

17. ارائه مدل مفهومی از مولفه های فضای زیست پذیر با نگاه بیوفیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محسن وفامهر؛ علی یوسف زاده؛ محمدهادی مهدی نیا


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

18. مقایسه تطبیقی شهرهای شهرستان فلاورجان بر مبنای رویکرد شهر خلاق به منظور جذب گردشگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

همایون نورائی؛ سحر سراییان


19. تحلیل عوامل موثر بر افزایش انسجام کالبدی و راهبردهای غالب آن (مطالعه موردی: منطقه یک کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

مصطفی خدابین؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا پورجعفر؛ سیدمحمدرضا خطیبی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

20. رابطه ابعاد بازاریابی تجربی با ارزش عاطفی ادراک ‌شده گردشگران در مجموعه‌های ورزشی تفریحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

21. رزیابی فضای شهری بر اساس معیارهای مکان سازی با تاکید بر کیفیت اجتماع پذیری؛ مورد پژوهی: میدان امام علی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

محمود قلعه نویی؛ پریسا مهوری


22. تحلیل تناسب زمین برای تخصیص کاربری‌های شهری با استفاده‌ از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


23. تبیین مولفه ها و معیارهای هویت شهر در تصویر ذهنی گردشگران با بهره گیری از روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

صدیقه ال رضا امیری؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

24. تبیین عوامل موثر بر ساختار مسکن روستایی (با نگاه ویژه به روستای کوهستانی حاجی‌کاهو، استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

رومینا مجیدی؛ شهره تاج؛ سعید میرریاحی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

25. تعیین شماره منحنی و برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


26. تحلیل کارآمدی شاخص سرانه خدمات عمومی شهری در انگاره عدالت فضایی محلات شهری (مطالعه موردی محلات شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

فریبا norouzi؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو


27. واکاوی تاثیر ویژگی های الگوی قطعات تفکیکی اراضی بر فرم شهر مطالعه موردی : شهر خمام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

28. واکاوی موانع تاریخی توسعه دریامحورِ کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس و دریای مکران: با تاکید بر موقعیت ژئواستراتژیک این دو پهنه آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

حمیدرضا اکبرپور؛ احسان کامرانی؛ مجید اکبرپور


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

29. ارزیابی نقش مدیریت مبتنی بر جامعه محلی در توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان حومه- شهرستان خدابنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

جمشید عینالی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی؛ معصومه محمدلو؛ محمد تقی بوئینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

30. تحلیل رفتار مصرف‌کننده با رویکرد داده کاوی در صنعت خرده فروشی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

ناهید خیری؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کریم حمدی؛ رضا رادفر


31. تبیین چارچوب مفهومی مدیریت امنیت غذایی در ایران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

رضا اسکندری؛ مهربان هادی پیکانی؛ اکبر اعتباریان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

32. تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصراله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ بهمن رمضانی گورابی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

33. حفاظت از محیط زیست در نظام سیاست گذاری ملی و بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

جمال بیگی؛ محمدرضا نوجوان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

34. امکان سنجی و تحلیل تناسب اراضی چند معیاری جهات توسعه فیزیکی ‏شهرکرمانشاه برپایه معیارهای ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل‌های منطق ‏فازی و فرایند ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

نادر شوهانی؛ سمیه زنگنه؛ مصطفی شاهینی فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

35. میزان مصرف انرژی در دیوارها و عایق های بکار رفته ی متفاوت لایه ی خارجی یک ساختمان مفروض در جغرافیای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

مریم میرشک داغیان؛ عاطفه دهقان توران پشتی؛ آزاده شاهچراغی؛ هادی کابلی


36. ارایه چارچوبی جغرافیایی به منظور اولویت بندی شاخص های مدل شایسته سالاری در وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

علیرضا خاکپور؛ علیرضا رزقی رستمی؛ صابر خندان علمداری


37. تاثیر تکانه قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای حوزه جغرافیایی عضو اپک: رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری پانلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

مرجان محمداسماعیل؛ رضا معبودی؛ محمد خرسند


38. بررسی اثرات سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و متوسط بر میزان اشتغال زایی و رفاه جامعه در حوزه جغرافیایی منطقه آزاد اروند با استفاده از مدل ( DCGE ) و در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سیداحمد حسینی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن زاینده رودی


39. جایگاه گروه‌ های قومی در قانون اساسی مشروطه و تاثیر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران درآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمد قاسم پور؛ محمد علی علیزاده؛ یوسف متولی حقیقی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

40. تحلیلی بر روند اعتبارات بودجه دولت و شهرداری تهران در مدیریت آلودگی هوا با تاکید بر حمل و نقل و کاربری زمین(دوره زمانی 1385-1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

وحید مشفقی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ میترا حبیبی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

41. ارائه مدلی بومی- منطقه ای مبتنی بر ادراک مصرف‌کننده در فضای خرده‌فروشی صنعت پوشاک زنانه در مراکز خرید تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

نوید ابولیان؛ حسن اسماعیل پور؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریده حق شناس کاشانی


42. تحلیل و بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در جغرافیای انسانی ایران؛ مطالعه نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

سعید دهقان منشادی؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلایی


43. بررسی و شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقاء رضایتمندی مشترکین برق با محوریت منطقه غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

محمدرضا مرادی؛ عادل صلواتی؛ رضا شافعی


44. ارزیابی دریافت نقشه شناختی محیط کالبدی مدارس با تکنیک چیدمان فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

ریحانه حوصله دار صابر؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ بهمن اکبری گوابری


45. استفاده از رویکرد ادراک محیطی و مسیریابی برای بررسی ایستگاه های قطار شهری تبریز از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: ایستگاه امام رضا (ع) و استاد شهریار تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

فرشته خرازی قدیم؛ شبنم اکبری نامدار؛ جلال سالک؛ محمدرضا پاکدل فرد


46. تحلیل و بررسی روند تکاملی مولفه های منطقه ای و ملی موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان در کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

یاسمن مدبرنیا؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی عبدالوند


47. جایگاه مدیریت شهری در بازآفرینی فضاهای سبز شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مطالعه موردی منطقه 7 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

جواد نامجومنش؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


48. توسعه پایدار مبتنی بر فرایند مدلسازی جهت شناسایی و تعیین ساختار زنجیره تامین پروژه های ساختمانی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای ( مطالعه موردی: شهر قشم در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

مهیار امین فرقانی؛ سهیل دادخواه؛ محسن دادرس


49. تبارشناسی چرایی و چگونگی بازتولید مفهوم «جهاد ابتدایی» نزد گروه‌های بنیادگرای غیردولتی معاصر در منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

سید مهدی چلوی؛ حامد محقق نیا؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


50. شناسایی ابعاد جغرافیایی - محیطی مدیریت منابع انسانی الکترونیک موثر بر بهره‌وری پژوهشی ( مورد مطالعه: حوزه جغرافیایی آموزش و پرورش استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

سجاد کلانتری؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده


51. تحلیل آماری شاخص حمل و نقل دریایی و ارتباط آن با شاخص های کلان اقتصادی کشورهای اسلامی در راستای برنامه ریزی منطقه ای حوزه جغرافیایی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

مصطفی کنگانی؛ مرجان دامن کشیده؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ امیر رضا کیقبادی؛ علی اسماعیل زاده مقری


52. رتبه بندی نواحی منطقه 13 بر اساس شاخص های شهر سبز با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند متغیره (تاپسیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

ابوالفضل نوری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری


53. ارایه مدل اجرایی یکپارچه سازی صندوق های بیمه سلامت در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

بابک دهقانپور؛ اکبر اعتباریان؛ مجتبی شاهنوشی فروشانی


54. ارائه مدل کیفیت رابطه بین غرفه داران و برگزارکنندگان نمایشگاه های تجاری صنایع در حوزه جغرافیایی ایران و در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

الهام هدایت؛ حسن اسماعیل پور؛ علی بدیع زاده؛ سعید باقرسلیمی


55. تحلیل و بررسی تاثیرات ملی، منطقه ای و بین المللی تابعیت نسبت به اتباع ایرانی و بیگانگان در نظام حقوقی ایران از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

علی کرم جلیل پیران؛ نادر مردانی؛ منصور عطاشنه


56. شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی امنیت در مجموعه مسکونی: از دیدگاه ساکنین و نیروی انتظامی (نمونه موردی: آزادگان و پردیسان شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

سبحان روشن فکر جورشری؛ فرزانه اسدی ملکجهان؛ نصراله مولائی هشجین


57. مدل هم‌آفرینی ارزش برند با مشتری در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

حسین شکیبی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پور سلیمانی


58. نگرشی بر میزان اعتبار آرای قطعیت یافته حقوقی از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

جعفر گلدار؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


59. طراحی الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی حوزه جغرافیایی استان لرستان در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

محمد ضرونی؛ ابراهیم پورحسینی؛ حسین مهرداد


60. شناسایی مولفه های موثر بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند بازارهای تجاری نفت و گاز در حوزه جغرافیایی مناطق پالایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

مهر نوش نجفی؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکو مرام؛ زهره دهدشتی شاهرخ


61. فراتحلیل تأثیر اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

شهلا باقری؛ سید حسین نبوی؛ شجاع بهرامی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

62. شناسایی راهبردهای توسعۀ اکوتوریسم جامعه بنیاد در جزیرۀ قشم از نگاه فعالان بوم‏گردی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

مهدی میرزاده؛ منا رستمی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

63. نظام حاکم بر مالکیت اراضی شهری از چالشها تا راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

رضا رضایی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده


64. تبیین نقش عدالت فضایی و مقتضیات سرزمینی در پایایی معماری ایرانی ( مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

مجید طاهری دمنه؛ ابوذر مجلسی کوپائی؛ شیرین طغیانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

65. شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: نوار ساحلی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

امین دهقانی؛ مهدی میرزاده؛ زهرا ایورز


67. بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از پارکینگ های عموعی(مطاله موردی : شهر گرگان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

اکبر شربتی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

68. شناسایی الگوی ایجاد رانت زمین و مسکن در شهرستان طالقان، با استفاده از روش گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

زیور حدادی؛ پرویز کردوانی؛ سید جمال الدین دریاباری


69. تحلیل و بررسی میزان مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

علیرضا ملازاده؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


70. بررسی مفهوم سیستم‌های فنی اجتماعی پیچیده (CSS) با رویکرد ماکروارگونومی در راستای جغرافیای اجتماعی و توسعه منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

محمد حامد توکلی؛ مژده ربانی؛ حسن دهقان دهنوی؛ ابوالفضل صادقیان


71. ارائه الگوی بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط با نوآوری بازاریابی : با تاکید بر نقش میانجی گرایش به بازارو قابلیت های بازاریابی (صنایع چرم استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

ایوب جداری سفیدگری؛ سیروس فخیمی آذر؛ محمد فاریابی؛ بعقوب علوی متین