دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارایه الگودر زمینه برنامه ریزی عوامل موثردر حوزه تدوین استراتژی‌های اثربخش انتقال فناوری در شرکت‌های کسب و کاری کوچک و متوسط و اثرات ژئوپلیتیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

مجید کریمی گوغری؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: دهستان حومه جنوبی ، شهرستان اسلام آبادغرب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

مصطفی شاهینی فر؛ علیرضا استعلاجی؛ شهرام داروگری؛ مظفر فرجی؛ منصور پروین


تدوین چارچوب نظری بازآفرینی پایدار در کیفیت بخشی فضاهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سلدا نظری؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبدالله زاده طرف


سنجش میزان رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط مسکونی نمونه موردی : مجتمع مسکونی آسمان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

سویل فرج پور باصر؛ میرسعید موسوی؛ شبنم اکبری نامدار


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه مدل مفهومی از مولفه های فضای زیست پذیر با نگاه بیوفیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محسن وفامهر؛ علی یوسف زاده؛ محمدهادی مهدی نیا


رابطه ابعاد بازاریابی تجربی با ارزش عاطفی ادراک ‌شده گردشگران در مجموعه‌های ورزشی تفریحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

میثم کیوانلو؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل تناسب زمین برای تخصیص کاربری‌های شهری با استفاده‌ از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تبیین مولفه ها و معیارهای هویت شهر در تصویر ذهنی گردشگران با بهره گیری از روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

صدیقه ال رضا امیری؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


تعیین شماره منحنی و برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


تحلیل کارآمدی شاخص سرانه خدمات عمومی شهری در انگاره عدالت فضایی محلات شهری (مطالعه موردی محلات شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

فریبا norouzi؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو


واکاوی تاثیر ویژگی های الگوی قطعات تفکیکی اراضی بر فرم شهر مطالعه موردی : شهر خمام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


ارزیابی نقش مدیریت مبتنی بر جامعه محلی در توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان حومه- شهرستان خدابنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

جمشید عینالی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی؛ معصومه محمدلو؛ محمد تقی بوئینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل رفتار مصرف‌کننده با رویکرد داده کاوی در صنعت خرده فروشی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

ناهید خیری؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کریم حمدی؛ رضا رادفر


تبیین چارچوب مفهومی مدیریت امنیت غذایی در ایران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

رضا اسکندری؛ مهربان هادی پیکانی؛ اکبر اعتباریان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

امکان سنجی و تحلیل تناسب اراضی چند معیاری جهات توسعه فیزیکی ‏شهرکرمانشاه برپایه معیارهای ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل‌های منطق ‏فازی و فرایند ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

نادر شوهانی؛ سمیه زنگنه؛ مصطفی شاهینی فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تاثیر تکانه قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای حوزه جغرافیایی عضو اپک: رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری پانلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

مرجان محمداسماعیل؛ رضا معبودی؛ محمد خرسند


جایگاه گروه‌ های قومی در قانون اساسی مشروطه و تاثیر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران درآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمد قاسم پور؛ محمد علی علیزاده؛ یوسف متولی حقیقی


تحلیل و بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در جغرافیای انسانی ایران؛ مطالعه نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

سعید دهقان منشادی؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلایی


تحلیل و بررسی روند تکاملی مولفه های منطقه ای و ملی موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان در کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

یاسمن مدبرنیا؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی عبدالوند


جایگاه مدیریت شهری در بازآفرینی فضاهای سبز شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مطالعه موردی منطقه 7 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

جواد نامجومنش؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


توسعه پایدار مبتنی بر فرایند مدلسازی جهت شناسایی و تعیین ساختار زنجیره تامین پروژه های ساختمانی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای ( مطالعه موردی: شهر قشم در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

مهیار امین فرقانی؛ سهیل دادخواه؛ محسن دادرس


تبارشناسی چرایی و چگونگی بازتولید مفهوم «جهاد ابتدایی» نزد گروه‌های بنیادگرای غیردولتی معاصر در منطقه خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

سید مهدی چلوی؛ حامد محقق نیا؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی


شناسایی ابعاد جغرافیایی - محیطی مدیریت منابع انسانی الکترونیک موثر بر بهره‌وری پژوهشی ( مورد مطالعه: حوزه جغرافیایی آموزش و پرورش استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

سجاد کلانتری؛ علی اصغر شجاعی؛ بابک حسین زاده


تحلیل آماری شاخص حمل و نقل دریایی و ارتباط آن با شاخص های کلان اقتصادی کشورهای اسلامی در راستای برنامه ریزی منطقه ای حوزه جغرافیایی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

مصطفی کنگانی؛ مرجان دامن کشیده؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ امیر رضا کیقبادی؛ علی اسماعیل زاده مقری


ارایه مدل اجرایی یکپارچه سازی صندوق های بیمه سلامت در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

بابک دهقانپور؛ اکبر اعتباریان؛ مجتبی شاهنوشی فروشانی


تحلیل و بررسی تاثیرات ملی، منطقه ای و بین المللی تابعیت نسبت به اتباع ایرانی و بیگانگان در نظام حقوقی ایران از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

علی کرم جلیل پیران؛ نادر مردانی؛ منصور عطاشنه


نگرشی بر میزان اعتبار آرای قطعیت یافته حقوقی از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

جعفر گلدار؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


شناسایی مولفه های موثر بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند بازارهای تجاری نفت و گاز در حوزه جغرافیایی مناطق پالایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

مهر نوش نجفی؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکو مرام؛ زهره دهدشتی شاهرخ


نظام حاکم بر مالکیت اراضی شهری از چالشها تا راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

رضا رضایی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده


تبیین نقش عدالت فضایی و مقتضیات سرزمینی در پایایی معماری ایرانی ( مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1401

مجید طاهری دمنه؛ ابوذر مجلسی کوپائی؛ شیرین طغیانی


ریشه‌های جغرافیای - سیاسی نظارت قضایی در ایالات متحده آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

مهدیس محمودی گیلانی؛ نادر مردانی؛ احمد اسدیان؛ حسین مهرپور


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تبیین جایگاه تاریخی ارگ سمیران تحت عنوان مرکز شهر نشینی و مدنیت در دل رشته کوه البرز بر اساس یافته های باستان شناسی (سفالینه ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

آرش ضیاءآبادی


بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از پارکینگ های عموعی(مطاله موردی : شهر گرگان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

اکبر شربتی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل و بررسی میزان مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

علیرضا ملازاده؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


تبیین ژئوپلیتیکی پوتینیسم به عنوان چارچوبی مفهومی برای تحلیل سیاست خارجی روسیه (با تاکید بر بحران سوریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

شیلا سیف الدینی؛ ابراهیم انوشه؛ مهدی حسنی باقری


پیوند اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عدالت و اصل حاکمیت قانون در حقوق بین الملل از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

بهزاد آقاخانلوی تکانلو؛ حسین رستم زاد


آثار ناشی از مصلحت مراجع قضایی در رسیدگی به تخریب و آلودگی زیست محیطی توسط دولت از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

امیر بشیری؛ محمدجواد جعفری؛ ایرج رنجبر


بررسی مولفه های موثر بر رشد اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی جغرافیایی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

اسماعیل سرآمد؛ فرید عسکری؛ فرزانه خلیلی؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


چالشهای توازن میان حقوق بزهکار و بزه دیده از منظر جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

امیر فیضی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


الگویابی طراحی مساجد در معماری معاصر با بررسی مساجد تاریخی شهر شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

حسن سلیمانی؛ مهنوش محمودی؛ سعید میرریاحی


پدیدارشناسی ابعاد جغرافیایی تجربیات مدیران موفق صنایع تولیدی استان خوزستان در دوره بحران اقتصادی و در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

سعید حاجتی بردمیلی؛ حمیدرضا معتمد؛ علیرضا قاسمی زاد


تحلیل روند توسعه شهر تبریز با رویکرد شهر هوشمند به روش معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1401

نسیم علی عباس شهیر؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

سنجش و ارزیابی نقش حکمروایی خوب در تسهیل فرصت‌های کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان گمیشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

کورش اخوان حیدری؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مسعود مدانلوجویباری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

مطالعه تطبیقی عدالت در اندیشه سیاسی جان رالز با بحث عدالت در دیدگاه دیوید اسمیت و دیوید هاروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

رضا فرپور خمامی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سیدمصطفی ابطحی


ظرفیت سنجی توسعه مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران، با تاکید بر مسکن اقشار آسیب‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

علی احمدی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ رضا برنا؛ رحمت اله فرهودی


تبیین گونه شناسی خانه های روستای سهیلی جزیره قشم از بعد کالبدی- فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

سید هاشم توانا؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ شهناز پور ناصری


تعیین وضعیت کارایی شهرداری‌ها مبتنی بر تأثیر هوش فرهنگی کارکنان و مدیران شهرداری‌های شمال استان خوزستان بر عملکرد شغلی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی DEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

علی محمودی؛ مرتضی شفیعی؛ حمید محمودیان عطاآبادی؛ سعید رازقی


ارائه مدل شایستگی مدیران با رویکرد عقلانیت در بخش کشاورزی در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

سید صمد موسوی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

رویکردهای مؤثر پیشگیری از جرم و جنایت مبتنی بر سیاست جنایی جغرافیایی و منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حیدر لطفی؛ مجتبی غفاری؛ فاطمه نوری رومنان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل روند تغییرات دبی ایستگاه ونیار حوضه آبریز رودخانه آجی چای(تلخه رود) و نقش آن در برنامه ریزی منطقه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

علی ساجد؛ امیر گندمکار؛ محسن باقری بداغ آبادی


مدل نیات رفتاری مشتریان بر اساس مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تببین ابعاد جغرافیایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

نسرین شاه‌علی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ سیروس فخیمی آذر؛ فرزین مدرس خیابانی


حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بر اساس کنوانسیون رم در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

علی فلاح؛ علی پورقصاب امیری؛ شهرام رضوان؛ علی مشهدی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نقش و کارکرد حقوق در حوزه محیط زیست،(مطالعه موردی؛ منابع جنگل-ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

مهدی رحمانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی و تبیین مدل بازاریابی حسی در تصمیم‌گیری خرید مشتریان در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

شکوفا کبیری؛ حسین وظیفه دوست؛ پرویز سعیدی؛ عبدالعزیز پقه


ارائه الگوی استقرار تعالی منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

پروین فریادرس؛ بهزاد مشعلی؛ علیرضا رزقی رستمی


طراحی مدل استراتژی بازاریابی هوشمند بانک صادرات در راستای برنامه ریزی منطقه ای و جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

مهدیه ایروانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ بهروز قاسمی


راهبرد های خلاقانه تحقق شهرخلاق پایدار (مورد مطالعه: حوزه جغرافیایی کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

فرزین صیادی؛ مسعود تقوایی؛ واچیک هایراپطیان


ارایه مدل رشد کسب و کارهای نوپا با رویکرد تولید بدون کارخانه در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

محمد زارع؛ کمال سخدری؛ حسین وظیفه دوست


شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار در حوزه جغرافیایی استان ایلام با رویکرد منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

محسن یاسمی؛ ثمینه بهادری جهرمی؛ حسن خیری؛ عبدالحمید دلشاد


بررسی ژئوپلیتیک روابط اعراب و اسرائیل و تاثیر آن بر ابعاد امنیت هستی شناختی ایران: مطالعه تطبیقی دوران پهلوی دوم و دوران جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

محمد صارمی؛ سیامک بهرامی؛ ایرج رنجبر


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل و ارزیابی عوامل اقتصادی موثربرتولید وارایه کیفی خدمات درمنطقه گردشگری شورابیل اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

میرناصر میرباقری هیر؛ احمد زمانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی و تبیین مدل چابک سازی منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

حمیدرضا دهقانی؛ علیرضا رزقی رستمی


بررسی نقش جنسیت در ادراک طراحی معماری مجتمع های تجاری در حوزه جغرافیایی چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

ندا سهراب زاده؛ آژنگ بقایی؛ مهدیه معینی


باز تعریف الگوی ارتقا حضورپذیری درفضاهای عمومی برای کودکان برمبنای دستیابی به عدالت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

نازیلا پورقاسم؛ علیرضا بندرآباد؛ واراز مرادی مسیحی


تحلیلی بر مفهوم شهر خلاق با تاکید بر ابعاد کیفیت زندگی در فضاهای شهری تبریز (نمونه موردی : مناطق یک و چهار و ده شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1400

مژگان سیدنقوی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ میرسعید موسوی


بررسی تأثیر تجارت محصول ابریشم بر زوال اقتصادی در دوره‌ی دوم حکومت صفویان با تأکید بر منطقه گیلان (از۹۹۶ تا ۱۱۳۵ ه. ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1398

سید علیرضا نوریان؛ ناصر جدیدی؛ احمد کامرانی فر


سنجش حکمروایی مطلوب شهری با سازمان یابی پایدار شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

علیرضا زبردست؛ رسول درسخوان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی نقش تداوم پدیده‌ها و بلایای طبیعی جغرافیایی بر افت و افول فعالیت‌های کشاورزی -اقتصادی در سیستان دوره‌ی اسلامی براساس متون محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/jgeoq.2023.286754.3087

منیر آریا؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه الگوی مشارکت شهروندان با رویکرد بازاریابی اعتماد اجتماعی در مطالعات منطقه ای (مطالعه موردی: شهرداری‌های منطقه شمال شرق تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

سعیده صادقی افجه؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ بهناز خوش طینت؛ صمد عالی


طراحی الگویی برای پایداری زنجیره تامین صنایع غذایی آذربایجان شرقی بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

علی شه قرار؛ مجید باقرزاده خواجه؛ سحر خوش فطرت؛ ناصر فقهی فرهمند


ارائه مدل جمع‌سپاری برای تدوین استراتژی های صنعت خودروسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

سعید احمدی کیا؛ محمود محمدی؛ علی رضائیان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

الزامات تغییر در شیوه های آموزش شهرسازی در ایران (با تأکید بر شیوه آموزش همکارانه «معلم- حرفهمند- دانشجو»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

سجاد پیلوایه؛ نوذر قنبری؛ سیدعلی نوری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی اصول طراحی معماری اقلیمی برای آمایش شهرهای ایلام و بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

سحرالسادات لوح موسوی؛ هوتن ایروانی؛ محمد کوشافر


نقش عوامل تاثیرگذارکشاورزی محیطی برارتقاءتعاملات اجتماعی وروابط منطقه ای مجتمع های مسکونی شهر شیراز (نمونه موردی مجتمع مسکونی رضوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

داریوش غیبی؛ هادی کشمیری؛ حامد مضطرزاده


بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری با رویکرد سرمایه اجتماعی و سهم مشارکت زنان در توسعه گردشگری(مورد مطالعه کلانشهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

لیلا دودمان؛ ناصر حجازی؛ محمدعلی چیت‌ساز


توسعه برند و تصویرسازی مکان‌های تاریخی، مطالعه‌ای در اماکن باستانی منطقه کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

اقبال یاوری؛ رضا شافعی؛ عادل فاطمی


ارائه مدلی جهت ارزیابی مدیریت عملکرد زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

حدیث علی پور؛ هیرش سلطان پناه؛ عادل فاطمی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مدیریت محله ای حمل‌ونقل عمومی شهری با محوریت حمل‌ونقل سبک درون‌شهری(مطالعه موردی: محلات کیانپارس و زیتون شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ معصومه شریف پور


مکان یابی محل دفن پسماندهای غیر خطرناک شهر میبد بااستفاده از مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.298892.3237

محمدصادق طالبی؛ محمود سازگاری اردکانی