نگاهی به مفهوم توسعه در غرب و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر- خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

با عنایت به چشم­انداز بیست ساله، این­طور در نظر بوده که جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف به عنوان کشور اول منطقه باشد و این در حالی است که هنوز هیچ الگویی برای پیشرفت در این مسیر برای کشور طراحی نشده است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که الگوی توسعه غربی می تواند در این راه کارگشا بوده و کشور را به سمت این هدف رهنمون شود. مقام معظم رهبری (مدظله) نیز الگویی را به نام الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت معرفی کرده و ضمن مشخص کردن ابعاد و زمینه­های آن، از پژوهشگران و صاحب نظران خواسته تا آن را متناسب با وضعیت فرهنگی، تاریخی، دینی و سایر زمینه­های خاص نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کنند. در این مقاله با تکیه بر این فرضیه که الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری، الگوی مناسبی برای پیشرفت کشور می باشد، ابعاد این دو الگو را به بحث خواهیم گذاشت و با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و بهره­گیری از نظریات ایشان، به این سؤال پاسخ خواهیم داد که آیا الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری، الگوی مناسبی در جهت پیشرفت کشور محسوب می­شود؟ در انتهای مقاله نیز به این نتیجه می­رسیم که الگوی غربی، ناکارآمد است چراکه نتوانسته فقر و تبعیض و بی عدالتی را از بین ببرد و همچنین قادر نبوده تا اخلاق انسانی را مستقر سازد. ضمن این که پایه این نوع توسعه و پیشرفت، استعمار، تبعیض و غارت سایر کشورهاست، فلذا الگویی نادرست می­باشد. الگوی مناسب برای پیشرفت در جمهوری اسلامی همان الگوی ایرانی- اسلامی است و نه الگوی غربی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the concept of development in the West and the pattern of Iranian-Islamic progress from the perspective of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolreza Hosseini 1
  • shiva jalalpour 2
  • Hossein Karimifard 3
  • , Hamed Ameri Golestan 2
1 1. PhD Student in Political Science, Khorramshahr International Branch - Persian Gulf, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Given the 20-year vision, the Islamic Republic is considered to be the first country in the region in various fields, while no model has been designed for the country to progress in this direction. Some researchers believe that the Western development model can work in this way and lead the country to this goal. The Supreme Leader has introduced a model called the Iranian-Islamic model of progress and while specifying its dimensions and contexts, has asked researchers and experts to adapt it to the cultural, historical, religious and other contexts. Define the specific systems of the Islamic Republic of Iran. In this study, based on the hypothesis that the Iranian-Islamic model of progress from the perspective of the Supreme Leader is a suitable model for the country's progress, the dimensions of these two models are discussed and using library studies and utilization From his point of view, we will answer the question whether the Iranian-Islamic model of progress from the perspective of the Supreme Leader is a suitable model for the development of the country? The results suggest that the Western model is ineffective because it has failed to eradicate poverty, discrimination, and injustice, and has failed to establish human morality. While the basis of this type of development is colonization, discrimination and looting of other countries, it is therefore a false model. The appropriate model for progress in the Islamic Republic is the Iranian-Islamic model, not the Western model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Iranian Islamic Progress Pattern
  • Developed
  • Developing
  • Undeveloped
اسماعیل زاده، محمد؛ اسماعیل زاده، مرتضی (1389). مبانی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام و غرب در راستای تدوین و تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،تهران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1393). جامعه شناسی توسعه، چاپ هفتم، تهران: انتشارات کیهان
 اخترشهر، على  (1386). اسلام و توسعه ،تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، چاپ دوم
آقابخشى، على( 1375). فرهنگ علوم سیاسى، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، چاپ اول
افروغ، عماد( 1389). تهران: مصاحبه با روزنامه جام جم، پیشرفت با عقلانیت غیر ابزاری، جام جم آنلاین
 بى هندى، چارلز( 1375). عصر تضاد و تناقض، ترجمه محمود طلوع، تهران: رسا، چاپ اول
جهانیان، ناصر( 1382). اهداف توسعه با نگرش سیستمى، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول
جیروند، عبداللّه (1368) .توسعه اقتصادى، تهران: مولوى، چاپ اول
جمعى از نویسندگان (1380). پدیده‌شناسى فقر و توسعه، دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان، قم: بوستان کتاب، چاپ اول
حداد عادل، غلامعلی(.1389). ویژهنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خبرگزاری فارس، سخنرانی در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی
 علمداری، کاظم(1379). چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ تهران: انتشارات نگاه نو، چاپ اول
فطرس، محمّدحسن(1378). فقر در جهان، ترجمه به نقل از: سعید فراهانى‌فرد، نگاه به فقر و فقرزدایى از دیدگاه اسلام تهران: اندیشه معاصر، چاپ اول
قالیباف، محمد باقر(۱۳۸۹). ایران و دولت توسعهگرا، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم
قاضی زاده، سید ضیاءالدین(1389). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره ۳۱، زمستان
گولت، دنیس(1370). توسعه، آفریننده و مضرب ارزش‌ها، مجموعه مقالات برنامه و توسعه، 10 مهر
 نظرپور، محمّدنقى(1378) .ارزش‌ها و توسعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ اول
ئیک، لوییس(1376).دگرگونى در مفاهیم و هدف‌هاى توسعه، ترجمه حسین قاضیان، مجله فرهنگ، شماره­های 22و 23، تابستان و پاییز 
طالبیان، محمدرضا(1379). معضل تعریف توسعه، نشریه حوزه و دانشگاه، شماره­های 24،25، پاییز و زمستان
عبداللهی، محمد(۱۳۷۵). جامعه شناسی بحران، هویت نامه پژوهش، شماره ۲
عبداللهی، محمد ( ۱۳۷۱). جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه ملی ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ­های۳ و ۴
قاضی زاده، سید ضیاءالدین (1389). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره ۳۱، زمستان
نصیرى، حسین (1376). توسعه پایدار؛ چشم‌انداز جهان سوم، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، شماره­های 128،127
منابع اینترنتی
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری برگرفته از سایت­"http://www.khamenei.ir/"www.khamenei.ir