ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه جغرافیا . دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه پدیده تغییر اقلیم یکی از بحرانی ترین موضوعاتی است که ذهن برنامه ریزان و سیاست گذاران را به خود مشغول کرده است. یکی از مهمترین راههای جلوگیری از ادامه روند تغییر اقلیم، توجه به بحث انرژی است. انرژی های فسیلی ، موجب افزایش مصرف سوخت و انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان ها گردیده است. از اینرو این تحقیق با استفاده از شاخص ترجونگ -ماهانی به بررسی تاثیرات اقلیم بر معماری بومی جزیره قشم پرداخته و راهکارهایی جهت ایجاد آسایش از طریق طراحی ساختمان های متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن ارائه کرده است. نتایج نشان می دهد که ماههای ژانویه و فوریه از روزهای مطبوع و شبهای بسیار خنک و خنک برخوردار است که بهترین ماههای سال می باشد و بعد ار آن ماههای مارس و دسامبر مناسب می باشند. ماههای ژوئن، ژولای آگوست و سپتامبر نامناسب ترین ماههای سال به شمار میروند و بسیار گرم و طاقت فرسا است. براساس بررسی های انجام شده به روش ماهانی در ماههای ژوئن، ژولای،آگوست و سپتامبر جریان هوا ضروری است چون هوا خیلی گرم بوده و در ماه مارس جریان هوا مطبوع می باشد. طبق این روش در جهت نحوه استقرار ساختمانها، باید طول آن در امتداد شرقی-غربی و همچنین دیوارها و سقف ها سبک و دارای عایق حرارتی باشد بعلاوه پنجره ها بایستی بزرگ در نظر گرفته شده و دیوارها به صورت شمالی و جنوبی بوده و ساختمان از اشعه مستقیم آفتاب حفاظت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating harmonical architecture according to Qeshm Island climate by Terjung- Mahani parameters in Global Warming Age

نویسندگان [English]

  • Ameneh Benshams 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Hooshmand Ataei 3
  • hamid saberi 2
1 Department of Geography, Najaf Abad branch, Islamic Azad University , Najaf Abad, Iran
2 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad Universiy, Najafabad, Iran
3 Department of Geography, University of Payam-e Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, climate change is one of the most critical issues that preoccupied the minds of planners and policy makers . One of the most important ways to prevent the continuation of the process of climate change, is attention to the energy debate. Fossil energy increased consumption of fuel and energy for heating and cooling buildings. Hence this study used Terjung- Mahani index to examine the effect of climate on the island vernacular architecture and solutions to create comfort through building design appropriate and consistent with regional climate and thus reduce energy consumption and optimize its consumption to offer. The results show that January and February of air days and nights are very cool and cold months of the year is the best of it after March and December are appropriate. June, July August and September are the most difficult and very warm and overwhelming months of the year . According to the investigations carried out by Mahan in June, July, August and September, the air flow is necessary because the weather is very hot and the air conditioner is in March. According to this method for the distribution of the buildings, the length along the east-west as well as wall and ceiling light would have a thermal insulation. In addition, large windows should be considered in the north and south walls of the building to be protected from the direct rays of the sun.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture"
  • " climate comfort"
  • " Qeshm "
  • "Terjung _ Mahani"
  • " Global Warming