راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

در طول حیات کرۀ زمین، تغییرات آب و هوایی زیادی صورت گرفته‌است و در حال حاضر شاخص‌ها نشان می‌دهند که تغییرات طبیعی با مداخلۀ بشر در طبیعت تسریع یافته‌است. گسترش شهر‌نشینی، کاهش فضاهای سبز و مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی، پدید‌آورنده میکروکلیمای جزیره حرارتی بر فراز شهر است، که چندین درجه سانتی‌گراد هوای شهر از پیرامون خود (روستاها) گرم‌تر می‌کند. این پدیده موضوع بسیار داغی در پژوهش‌های اخیر در اروپا و امریکا می‌باشد که نخستین بار، با مقایسه دمای مرکز شهر لندن و اطراف آن مطرح گردید و تحقیقات وسیعی در زمینه راهکار‌های آن انجام شد، اما متاسفانه در ایران تقریبا کوششی در زمینه معماری برای حل معضلات ناشی از این پدیده صورت نگرفته‌است. این پدیده هنگامی شکل می‌گیرد که درصد زیادی از پوشش‌های طبیعی سطحی از بین می‌روند و جای خود را به ساختمان‌ها، جاده‌ها و سایر تأسیسات شهری می‌دهند. این سطوح توانایی بازتابش کمتری دارند و بنابرابن انرژی خورشیدی را جذب و نگه‌داری می‌کنند و باعث ایجاد پدیده جزایر گرمایی می‌شوند و اختلاف دمای زیادی میان هوای درون شهر و هوای پیرامون شهر ایجاد می‌نماید.
لذا این مقاله با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر جزایر حرارتی، راه های کاهش آن و نقش مصالح موجود در نمای ساختمان ها بر ایجاد جزایر حرارتی، درصدد است با شناخت علل تشدید از قبیل بازتاب، جذب، گسیل و انتشار کربن، لیستی از مصالح مناسب و جایگزین مصالح موجود برای شهرها و ساختمان‌های آینده ارائه نماید تا قدمی در جهت کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در شهرها برداشته‌شود.

کلیدواژه‌ها